Hayatı

07 Temmuz 1964 tarihinde Gümüşhane’de doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Gümüşhane’de tamamladı. 1981 yılında Gümüşhane Lisesi’ni birincilikle bitirdi.

Aynı yıl kazandığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1985 yılında birincilikle mezun oldu.

1986 yılında İ.Ü. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı.

1985 yılında İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı Yüksek Lisans eğitimini, 1987 yılında oybirliği ile kabul edilen “Kollektif Ortaklığın Anonim Ortaklığa Dönüştürülmesi” konulu tez ile bitirdi.

Bunu takiben kaydolduğu doktora programının seminer ve derslerini 1988 yılında tamamladı ve Şubat 1989’da girdiği doktora yeterlilik sınavını oybirliği ile başardı. Doktora tezine ilişkin çalışmaların bir bölümünü, 1990-1992 yılları arasında Alman Akademik Mübadele Kurumu’ndan (DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst) kazandığı burs sayesinde, Münih Ludwig Maximillians Üniversitesi, Ticaret – Ekonomi ve İş Hukuku Enstitüsü’nde sürdürdü. Doktora çalışmasını 13 Nisan 1994 tarihinde savunduğu ve oybirliği ile kabul edilen “Anonim Ortaklık Payı Üzerinde İntifa Hakkı” konulu doktora tezi ile tamamladı.

1995’ten sonra da, özellikle yaz aylarında Almanya ve İsviçre’nin çeşitli üniversitelerinde bilimsel araştırmalar yaptı ve “Anonim Ortaklıkta Yönetime Katılma Haklarında İmtiyaz” konulu çalışmayı (doçentlik takdim tezini) hazırladı. Aralık 1999’daki sınav sonrasında Doçent unvanını kazandı ve Ağustos 2000’de Doçentlik kadrosuna atandı. 2004 yılında kaleme aldığı “Çek Hukuku” başlıklı monografik çalışmanın ardından, 2005 yılında İ.Ü. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalına “Profesör” olarak atandı.

1995 yılında İ.Ü. Hukuk Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak atandıktan itibaren, İ.Ü. Hukuk Fakültesinin yanı sıra, Adalet Yüksek Okulu ile İktisat Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesinde Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku / Kıymetli Evrak Hukuku ve Şirketler Hukuku; ayrıca Rekabet Hukuku) dersleri verdi. Ayrıca İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Özel Hukuk yüksek lisans ve doktora programında dersler verdi ve yüksek lisans ile doktora tezlerinde jüri üyesi, danışman olarak görev yaptı. Danışmanlığında toplamda yirminin üzerinde yüksek lisans ve doktora tezi hazırlanmış ve savunularak, başarılı bulunmuştur.

1999-2000 öğretim yılında iki dönem dekan yardımcılığı görevinde bulundu. 2004-2005 yıllarında Fakülte ve Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Mart 2010 tarihinden buyana yeniden Fakülte Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirildi. Ayrıca 2010-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Etik Kurulu kurucu üyesi ve başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

Hâlen İ.Ü. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini devam ettirmektedir.

Yukarıda anılan idari görevlere son olarak 2016 yılında “sosyal bilimler alanı temsilcisi” olarak İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu üyeliği ile yeni kurulan İstanbul Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Başkanlığı da eklenmiştir.

Almanca bilmektedir. Evli ve üç kız babasıdır.

I. KİTAPLAR

A) Monografiler

 1. Anonim Ortaklık Payı Üzerinde İntifa Hakkı, İstanbul 1994, XLI + 380 s.
 2. Anonim Ortaklıkta Yönetime Katılma Haklarında İmtiyaz, İstanbul 1999, XLVII + 312 s.
 3. Çek Hukuku,

–    1. Bası, İstanbul 2004, XXXI + 311 s.

–    Gözden Geçirilmiş ve Güncelleştirilmiş 2. Bası, İstanbul 2006, XXXIX + 372 s.

–    3. Tıpkı Bası, İstanbul 2006, XXXIX + 372 s.

–    Gözden Geçirilmiş ve Güncelleştirilmiş 4. Bası, İstanbul 2007, XLVI + 452 s.

 1. Yeni Türk Ticaret Kanunu – Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler,

–    1. Bası, İstanbul 2011, XXXIX + 574 s.

– Güncellenmiş 2. Bası, İstanbul 2012, XLI + 648 s.

–    Güncellenmiş 2. Basıdan 3. (Tıpkı) Bası, İstanbul 2016, XLI + 648 s.

 B) Ders Kitapları ile Yardımcı Kitaplar

 1. İnternet ve Hukuk, İstanbul 2000, 51 s. (Prof. Dr. Sait Güran, Prof. Dr. Teoman Akünal, Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Prof. Dr. Erdener Yurtcan, Av. Önder Beller ve Dr. Bülent Sözer ile birlikte).
 2. Kıymetli Evrak Hukuku (Ders Kitabı) (Prof. Dr. Hüseyin Ülgen, Prof. Dr. Mehmet Helvacı ve Prof. Dr. Arslan Kaya ile birlikte),

–    1. Bası, İstanbul 2004, XXIV + 288 s.

–    2. Tıpkı Bası, İstanbul 2005, XXIV + 288 s.

–    Gözden Geçirilmiş 3. Bası, İstanbul 2006, XXVI + 285 s.

–    4. Tıpkı Bası, İstanbul 2007, XXVI + 285 s.

–    5. Tıpkı Bası, İstanbul 2008, XXVI + 285 s.

–  6. Tıpkı Bası, İstanbul 2009, XXVI + 285 s.

–  Yeni Türk Ticaret Kanunu’na, Yeni Çek Kanunu’na ve Yeni Sermaye Piyasası Kanunu’na Göre Güncellenmiş 7. Bası, İstanbul 2013, XXXIV + 362 s.

–  Güncellenmiş 7. Bası’dan 8. (Tıpkı) Bası, İstanbul 2013, XXXVI + 362 s.

–  Güncellenmiş 7. Bası’dan 9. (Tıpkı) Bası, İstanbul 2014, XXXVI + 362 s.

–  Güncellenmiş 7. Bası’dan 10. (Tıpkı) Bası, İstanbul 2015, XXXVI + 362 s.

 1. Ticarî İşletme Hukuku (Prof. Dr. Hüseyin Ülgen, Prof. Dr. Ömer Teoman, Prof. Dr. Mehmet Helvacı, Prof. Dr. Arslan Kaya ve Doç. Dr. Füsun Nomer Ertan ile birlikte),

–    1. Bası, İstanbul 2006, L + 708 s.

–    2. Tıpkı Bası, İstanbul 2008, L + 708 s.

–    3. Tıpkı Bası, İstanbul 2009, LII + 708 s.

–    Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Güncellenmiş 4. Bası, İstanbul 2015, LXXIV + 899 s. (Prof. Dr. Hüseyin Ülgen, Prof. Dr. Mehmet Helvacı, Prof. Dr. Arslan Kaya ve Doç. Dr. Füsun Nomer Ertan ile birlikte)

–    Yeni Türk Ticaret Kanunu’na ve Diğer Yeni Mevzuata Göre Güncellenmiş 4. Bası’dan 5. (Tıpkı) Bası, İstanbul 2015, LXXV + 899 s.

 1. Ticaret Hukuku – Uygulamalı Ders Örnekleri (Prof. Dr. Ömer Teoman ile birlikte),

– Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 4. Bası, İstanbul 2006, XXXII + 263 s.

– Gözden Geçirilmiş, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 5. Bası, İstanbul 2010, XXXVII +362 s. 

C) Mevzuat İşlemeleri

 1. Bibliyografyalı – Notlu – İçtihatlı Taşıma Hukuku Mevzuatı, İstanbul 2001, LII + 1011 s. (Yard. Doç. Dr. Alihan Aydın ile birlikte).
 2. İçtihatlı-Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu ile birlikte),

– 8. Bası, İstanbul 2004, XVIII + 1509 s.

– Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 9. Bası, İstanbul 2010, XXI + 1701 s.

–  Tümü ile Gözden Geçirilmiş ve Güncelleştirilmiş 10. Bası, İstanbul 2014, XXXII + 2012 s.

 1. Notlu-İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu ile birlikte),

– 1. Bası, İstanbul 2004, XIII + 997 s.

– Güncelleştirilmiş 2. Bası, İstanbul 2007, XVI + 1093 s.

– Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 3. Bası, İstanbul 2010, XVII + 1115 s.

 1. Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu ile birlikte)

– 1. Bası, İstanbul 2006, X + 1021 s.

–  Tümü ile Gözden Geçirilmiş ve Güncelleştirilmiş 2. Bası, İstanbul 2010, XV +  876 s.

 1. Gerekçeli-Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, İstanbul 2011, CIV + 1640 s.
 2. Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun,

–  1. Bası, İstanbul 2011, LXXXI + 940 s.

–  Güncelleştirilmiş 2. Bası, İstanbul 2012, LXXXIV + 938 s.

–  Güncelleştirilmiş 3. Bası, İstanbul 2012, LXXXIV + 938 s.

 1. Notlu Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat,

–  1. Bası, İstanbul 2013, XIX + 1002 s.

–  Güncelleştirilmiş 2. Bası, İstanbul 2014, XXII + 1128 s.

–  Güncelleştirilmiş 3. Bası, İstanbul 2015, XXII + 1129 s. 

D) Toplu Eserler

a) Makaleler

 1. Ticaret Hukuku Kürsüsünde Onbeş Yıl – Makalelerim,

– 1. Bası, İstanbul 2001, XXVIII + 558 s.

– 2. Bası, Makalelerim, Cilt I : 1986-2001, İstanbul 2006, XXX + 558 s.

 1. Makalelerim, Cilt II : 2001-2006, İstanbul 2006, XX + 284 s

b) Hukukî Mütalâalar

1.Ticaret Hukuku Kürsüsünde Onbeş Yıl – Hukukî Mütalâalar (Mahkeme Kararları ile Birlikte), Cilt I – Taşıma ve Sigorta Hukuku,

–    1. Bası, İstanbul 2001, XXIV + 473 s.

–    Kararları Tamamlanmış 2. Bası, İstanbul 2006, XXVI + 492 s.

 1. Ticaret Hukuku Kürsüsünde Onbeş Yıl – Hukukî Mütalâalar (Mahkeme Kararları ile Birlikte), Cilt II – Ortaklıklar Hukuku,

–    1. Bası, İstanbul 2001/2002, XXX + 515 s.

–    Kararları Tamamlanmış 2. Bası, İstanbul 2003, XXX + 536 s.

–    Kararları Tamamlanmış 3. Bası, İstanbul 2006, XXXII + 536 s.

 1. Ticaret Hukuku Kürsüsünde Onbeş Yıl – Hukukî Mütalâalar (Mahkeme Kararları ile Birlikte), Cilt III – Ticarî İşletme – Kıymetli Evrak ve Borçlar Hukuku,

–    1. Bası, İstanbul 2001/2002, XXIX + 612 s.

–    Kararları Tamamlanmış 2. Bası, İstanbul 2003, XXXI + 652 s.

–    Kararları Tamamlanmış 3. Bası, İstanbul 2006, XXXII + 665 s.

 1. Hukukî Mütalâalar (Mahkeme Kararları ile Birlikte), Cilt IV : 2002, İstanbul 2006, XXIII + 442 s.
 2. Hukukî Mütalâalar (Mahkeme Kararları ile Birlikte), Cilt V : 2003, İstanbul 2006,XXIII +366 s.
 3. Hukukî Mütalâalar (Mahkeme Kararları ile Birlikte), Cilt VI : 2004, İstanbul 2006, XXII + 369 s.
 4. Hukukî Mütalâalar (Mahkeme Kararları ile Birlikte), Cilt VII : 2005, İstanbul 2006, XXII + 354 s.
 5. Hukukî Mütalâalar (Mahkeme Kararları ile Birlikte), Cilt VIII : 2006, İstanbul 2011, XXI + 385 s.
 6. Hukukî Mütalâalar (Mahkeme Kararları ile Birlikte), Cilt IX : 2007, İstanbul 2012, XXII + 350 s.
 7. Hukukî Mütalâalar (Mahkeme Kararları ile Birlikte), Cilt X : 2008-2009, İstanbul 2012, XXII + 471 s.
 8. Hukukî Mütalâalar (Mahkeme Kararları ile Birlikte), Cilt XI : 2010-2011 [Ek: Hukukî Mütalâalar Bibliyografyası (Cilt: I-XI)], İstanbul 2013, [115 sahifelik ek ile birlikte] XXII + 513 s.
 9. Hukukî Mütalâalar (Mahkeme Kararları ile Birlikte), Cilt XII : 2012-2013/1, İstanbul 2015, XVIII + 309 s.
 10. Hukukî Mütalâalar (Mahkeme Kararları ile Birlikte), Cilt XIII : 2013/2, İstanbul 2015, XVIII + 349 s.

II. MAKALELER

Aşağıda bir listesi verilen makalelerin ilk otuzüçü, “Ticaret Hukuku Kürsüsünde Onbeş Yıl – Makalelerim, İstanbul 2001; İkinci Bası, Makalelerim, Cilt I : 1986-2001, İstanbul 2006; Makalelerim, Cilt II : 2001-2006, İstanbul 2006” isimli eserde bir araya toplanmış ve ayrı kitaplar olarak yayınlanmıştır.

 1. “Diğer Ticaret Şirketlerini (Kollektif, Komandit ve Limited Şirketleri) Anonim Şirkete Dönüştürmeye Yönelten Nedenler”, İkt. Mal. Aralık 1987, Cilt XXXIV, Sayı 9, s. 330-337.
 2. “Ticaret Ortaklıklarında Nev’i Değiştirme – Ticaret Kanunumuzun Düzenlemesi – Tatbikat ve Doktrinin Tutumu”, İstBD Ekim-Kasım-Aralık 1987, Cilt 61, Sayı 10-11-12, s. 678-711.
 3. “Karayolları Trafik Kanunu Mecburi ve İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortalarında Sigorta Süresi İçinde Sigorta Ettirenin İhbar Mükellefiyeti ve İşletenin Değişmesi”, Batider Haziran 1989, Cilt XV, Sayı 1, s. 140-159.
 4. “Bir Ticaret Şirketinin Anonim Şirket Nev’ine Dönüştürülmesi ve Payların Devri Yasağı”, İkt. Mal. Temmuz 1989, Cilt XXXVI, Sayı 7, s. 282-289.
 5. “Çekten Cayma ve Ödeme Yasağı (TTK 711)”, İstBD Temmuz-Ağustos-Eylül 1990, Cilt 64, Sayı 7-8-9, s. 587-621.
 6. “Bir Ticaret Şirketinin Anonim Şirket Nev’ine Dönüştürülebilmesi İçin Yapılması Gerekli İşlemler”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e Armağan, İstanbul 1995, s. 155-173.
 7. “Kişi Ortaklıklarının Sermaye Ortaklıklarına Dönüştürülmesinin Sonuçları”, Prof. Dr. Reha Poroy’a Armağan, İstanbul 1995, s. 248-265.
 8. “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın İçticaret 1995/1 Sayılı ‘Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inin Hukukî Açıdan Değerlendirilmesi”, İÜHFM 1996, Cilt LV, s. 297-334.
 9. “Âdi Şirket, Ticaret Şirketleri ve Kooperatife İlişkin Payların Devrinde Şekil”, YasaHD 1997/1, Yıl 20, Cilt 13, Sayı 182, s. 15-38.
 10. “Anonim Ortaklık Payı (Pay Senedi) Üzerinde Hapis Hakkı ve Bu Hakka Konu Oluşturan Paylardan Kaynaklanan Oy Hakkının Kime Ait Olduğu Sorunu (Yargıtay 11. HD’nin 07.03.1996 tarih ve E. 1995/6475, K. 1996/1468 sayılı kararı üzerine bir inceleme)”, Batider Temmuz 1997, Cilt 19, Sayı 1, s. 105-140.
 11. “Genel Hükümler ve Anonim Ortaklığın Kuruluşu”, 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ile Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerinin Değerlendirmeleri, İstanbul 1997, s. 69-109.
 12. “İmtiyazlı Paylar”, 40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ile Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlilerinin Değerlendirmeleri, İstanbul 1997, s. 193-198.
 13. “İsviçre Hukukunda Oy Hakkında İmtiyazlı Paylar”, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul 1988, s. 335-386.
 14. “İsviçre Hukukunda Farklı Pay Sahibi Kategori veya Gruplarının Şirket Organlarında Temsili (OR Art. 709)”, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65 inci Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999, s. 339-402.
 15. “Genel Kredi Sözleşmelerinden Doğan Borcun Tasfiyesi Amacı İle Yapılan Ek Protokoller Damga Vergisine Tâbi midir?”, Yaklaşım Dergisi, Kasım 1999, s. 203-214.
 16. “Şahıs Şirketlerinin Sermaye Şirketlerine Dönüştürülmesinin Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 459-476.
 17. “Çekte Kısmî Karşılık”, Türk Hukuk Dünyası Dergisi, Ekim 2000, Yıl 1, Sayı 2, s. 5-18.
 18. “Avrupa Birliği Konseyi’nin Şirketler Hukukuna İlişkin 9 Mart 1986 Tarihli Birinci Yönergesi (II. ve III. Bölümler) – Sermaye Şirketlerinde Ehliyet – Temsil – Sorumluluk ve Butlan”, Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu – Acquis Communautaire’in Alınması (Açıklamalar, Değerlendirmeler, Öneriler), İstanbul 2001, s. 507-526.
 19. “Pfändung von GmbH-Anteilen”, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, XXXIV – No. 50, İstanbul 2001, s. 267-279.
 20. “Änderungsvorschläge über die Vorzugsaktien bei Aktiengesellschaf-ten”, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, XXXIV – No. 50, İstanbul 2001, s. 281-290.
 21. “İptal Davası Açma Hakkı ve Pay Sahipliği Sıfatının Cüz’i Halefiyet (Payların Devri) Sonucu Değişmesi”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, Cilt I, s. 307-331.
 22. “Taşıma İşleri Komisyonculuğu Sigortası Genel Şartları –Somut Bir Öneri–”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, Cilt I, s. 555-574 (Prof. Dr. Hüseyin Ülgen ve Doç. Dr. Emine Yazıcıoğlu ile birlikte).
 23. “Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesine İlişkin Antlaşma (CMR) -Resmi çeviriye ilişkin sorunlar ve bir serbest çeviri denemesi-”, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2002, Cilt I, s. 495-525 (Yard. Doç. Dr. Alihan Aydın ile birlikte).
 24. “Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı Hakkında Düşünceler”, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2002, Cilt I, s. 795-804 (Prof. Dr. Hüseyin Ülgen ve Prof. Dr. Arslan Kaya ile birlikte).
 25. “Limited Şirket Paylarının Haczi”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1, S. 1, Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’a Armağan, İstanbul 2002, s. 409-417.
 26. “Avukatlık Mesleğinin Birlikte İcrası -Avukatlık Limited Şirketi- (Almanya’da Avukatlık Limited Şirketini Caiz Gören Bir Eyalet Yüksek Mahkemesi Kararının Uygulamaya ve Yeni Yasal Düzenlemeye Etkisi)”, AÜEHFD 2003, C. VII, S. 1-2, s. 315-340 (Fatih Doğan ile birlikte).
 27. “Telif Hakları Açısından İnternette Veri Paylaşımı (Peer-to-Peer File Sharing)”, İnternet ve Hukuk, Derleyen: Yeşim Atamer, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2003, s. 495-541 (Doç. Dr. Savaş Bozbel ile birlikte).
 28. “Anonim Ortaklıkta İmtiyazlı Paylara İlişkin Değişiklik Önerileri”, Prof. Dr. Fahiman Tekil’e Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul 2003, s. 321-333.
 29. “Anonim Şirketlerde Çıplak Payların Haczi – İİK 94 Hükmünde Yapılan Değişikliğe İlişkin Hukukî Değerlendirme-”, İÜHFM 2004, C. LXII, S. 1-2, s. 381-402.
 30. “Birikimli Oy Tebliğinde Yapılan Değişiklik Üzerine Düşünceler”, İÜHFM 2004, C. LXII, S. 1-2, s. 403-433.
 31. “İmar Bankası Olayında Devletin Sorumluluğu”, Güncel Hukuk, Sayı 3, Mart 2004, s. 46-48.
 32. “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile Çek Hukukunda «Sessiz Sedasız» Yapılmak İstenen Değişiklikler”, HPD Mayıs 2006, S. 6, s. 74-79.
 33. “Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün İhlâlinde Aktif Husumet Ehliyeti”, Doç. Dr. Mehmet Somer’in Anısına Armağan, Hukuk Araştırmaları Dergisi Armağan Özel Sayısı, C. 12, S. 1-3 (2004-2006), İstanbul 2006, s. 193-198.
 34. “Çek Kanunu Tasarısı Taslağının Hukukî Açıdan Değerlendirilmesi”, HPD Eylül 2006, S. 8, s. 177-185.
 35. “Çağrıda Bulunma Yükümlülüğünün İhlâlinin Hukukî Sonucu (Yaptırımı)”, Prof. Dr. Ergon Çetingil ve Prof. Dr. Rayegân Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul 2007, s. 820-827.
 36. “Müracaat Hakkını Kaybeden Çek Hamilinin Başvurabileceği Hukukî Yollar”, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, İstanbul 2007, s. 727-740.
 37. “Çekte Ödeme Yasağı (TK 711/III) -Sorun ve Çözüm Önerisi-”, Referans Gazetesi, 10.02.2009.
 38. “Kurucu İntifa Senetlerinin İtfası”, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, İstanbul 2009, s. 1063-1076.
 39. “Türk Ticaret Kanunu Tasarısında İntifa Senetleri”, Batider Haziran 2009, C. XXV, S. 2, s. 57-82.
 40. “Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Çeke İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, Batider Eylül 2009, C. XXV, S. 3, s. 27-66.
 41. “Zorunlu Çağrıya İlişkin Son Gelişmeler”, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, İstanbul 2010, s. 673-714.
 42. “Türk Mevzuatında Bilim Etiği İhlâlleri”, Bilim Etiği, İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul 2011, s. 43-55 (Araş. Gör. M. Halil Çonkar ile birlikte).
 43. “Yeni Türk Ticaret Kanununda Yapılan Değişikliklere Toplu Bir Bakış”, Regesta 2012/3, s. 1-8.
 44. “Zamanaşımına Uğrayan Kâr Payı Alacağı Konusundaki Özel Düzenleme”, İÜHFM 2013, Prof. Dr. Ersin Çamoğlu’na Armağan, C. LXXI, S. 2, s. 205-223 (Araş. Gör. M. Halil Çonkar ile birlikte).
 45. “6102 Sayılı Yeni TTK’nın Genel Olarak Değerlendirilmesi ve Başlangıç Hükümleri”, ErzincanÜHFD 2012, Yürürlüğünün Birinci Yılında 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (12-13 Nisan 2013), C. XVI, S. 3-4, s. 1-29.
 46. “Anonim Şirketlere İlişkin Hükümlerde Benimsenen Bazı Ağırlaştırılmış Nisaplar Bilinçli Bir Tercihin Ürünü mü?”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. Yıl Armağanı, Ankara 2015, s. 95-138.

III. ÇEVİRİ

“«Hak Sahibi Olmayan Bir Kişiden Çek Alan Bankanın Sorumluluğu»na İlişkin İsviçre Federal Mahkemesinin 16 Mart 1995 Tarihli Kararının (BGE 121 III 69 vd.) Çevirisi”, YasaHD, Yıl 19, Cilt 15, Sayı 174, s. 816-821.

IV. YAYINA HAZIRLANAN ESERLER

 1. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul 1998, XXV + 1051 s.
 2. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999, XXXIII + 1271 s.
 3. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000 (Prof. Dr. Nami Barlas ve Doç. Dr. Suat Sarı ile birlikte), LI + 1332 s.
 4. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2001, C. I-II, XLIX + 1505 s.
 5. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 2002; C. I-II, LVII + 1722 s.

İletişim

 +90 216 348 39 09

 akendigelen@kendigelen.av.tr