Hayatı

1985 yılında, Manisa doğumludur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2008 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimi sürecinde kazandığı burs ile Berlin Humboldt Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yarım dönem, değişim öğrencisi olarak bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği Ana Bilim Dalı’nda, Prof. Dr. Abuzer Kendigelen’in danışmanlığında yazdığı “Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukukunda Hâkim Durumun Fiyat Uygulamaları İle Kötüye Kullanılması” isimli tezinin kabul edilmesiyle yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek Lisans tezi, Legal Yayıncılık tarafından kitap olarak basılmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği Anabilim Dalı’nda doktora programına ve İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü’nde ikinci yüksek lisans programına kayıtlıdır. İngilizce bilmekte olup, Farsça eğitimine devam etmektedir.

Uzmanlık Alanları

Şirketler Hukuku, Rekabet Hukuku, Yabancı Yatırım, Ceza Hukuku.

İletişim

+90 216 348 39 09

halilcecen@kendigelen.av.tr